Systém pro rychlé měření indukovaného gama a zpožděných neutronů pomocí aktivačních fólií

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Výrobek slouží pro transport aktivačních fólií, směsných detektorů nebo štěpných detektorů pomocí podtlakového systému mezi ozařovací stanicí a gama spektrometrem nebo detektorem zpožděných neutronů. Systém umožňuje dopravovat vzorky/detektory o hmotnostech desítek gramů na vzdálenost až 80 m s převýšením několika podlaží. Mimo to systém měří časy doby transportu a ukládá je pro další použití na SD kartu. Hlavní devizou je pak jeho kompaktnost a snadná přepravitelnost.

Výsledek vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TJ02000321.

Popis a manuál potrubní pošty

 

Klíčová slova
transportní systém
potrubní pošta
ozařování
gama spektrometrie
zpožděné neutrony
prahový aktivační detektor