Vyhodnocovací SW k analýze záznamů z přístroje MEg 38+

Druh výsledku
software
Popis

SW slouží k postprocesingové analýze záznamů z přístroje MEg 38+ se specifickou úpravou FW, jejímž cílem je identifikace technického řešení energetického managementu v odběrných místech s vnořenou výrobou, s vyjádřením charakteristických ukazatelů provozu. 
Obsah podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 obch. zák.); údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné

Interní označení: WRident SW_v1.1.0

Licenční podmínky:
Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy.

WR_ident


Obrázek: Čelní panel vyhodnocovacího SW

Klíčová slova
Distributed resources; energy management; power quality; analysis; idendification