Vyrábíme, měníme a distribuujeme energii všech forem

Vyrábíme, měníme a distribuujeme energii všech forem

Ústav elektroenergetiky

Ústav elektroenergetiky zajišťuje výuku studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Cílem je vychovávat odborníky v nejdůležitějších energetických oborech jako jsou výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie. Mimo tyto tradiční obory se oblast působení ústavu rozšířila i na užití obnovitelných a alternativních zdrojů elektrické energie a částečně se zabývá i jadernou energetikou a bezpečností v jaderné energetice.

👇 Sledujte nás na našem Facebooku.👇

facebook logo