O ústavu

UEEN

Současnost ústavu ...

Ústav elektroenergetiky (UEEN) zajišťuje výuku studentů v bakalářském, magisterském i postgraduálním doktorském studijním programu. Cílem je vychovávat odborníky v nejdůležitějších energetických oborech jako jsou výroba a rozvod elektrické energie a užití elektrické energie.

Laboratorní výuka je zajišťována ve specializovaných laboratořích, kde se studenti mohou seznámit s řadou zajímavých úloh, které zvyšují jejich praktickou dovednost. Rozvoj výpočetní techniky zasáhl i oblast energetiky a proto je část výuky soustřeďována i do oblasti využití počítačů při simulacích chodu velkých energetických sítí či řízení a testování nejmodernějších digitálních ochran. V laboratoři světelné techniky, která patří k několika málo pracovištím tohoto druhu v České republice, se mohou studenti seznámit s jedinečnou měřicí technikou a s problematikou osvětlovací techniky, která neodmyslitelně patří do oblasti užití elektrické energie.

Studenti dále mohou samostatně využívat počítačovou učebnu při realizaci svých studijních úkolů, od laboratorních protokolů až po diplomové práce. Počítače provázejí i nezanedbatelnou část cvičení a laboratoří a prohlubují tak praktické zkušenosti s touto technikou v konkrétních aplikacích.

Víte, že...

každoročně u nás vykonává svou odbornou stáž několik zahraničních studentů?
jasový analyzátor LDA-Lumidisp, který vyvinuli naši odborníci ve světelné laboratoři, získal ocenění Zlatý Ampér?
naši odborníci se zaměřují i na méně obvyklé oblasti elektroenergetiky, jako je např. aplikace plazmatu nebo ionizující záření?
kromě vlastního výzkumu zpracováváme také studie pro naše partnery?
disponujeme špičkově vybavenými laboratořemi, mezi něž patří např. solární laboratoř, světelná laboratoř nebo laboratoř vysokých napětí?

... a jeho historie

Ve vydání časopisu Energetika (číslo 3, 2020) vyšel článek pojednávající o podrobnostech z historie elektroenergetiky na VUT v Brně.
O vzniku tohoto oboru včetně jeho svázání se samotným vznikem univerzity a působením prof. Lista si můžete přečíst v článku Historie elektroenergetiky na VUT v Brně