Konference a soutěže

2023 International Scientific Conference on EPE (ELECTRIC POWER ENGINEERING)

Datum konání
24. 5. – 26. 5. 2023
Místo konání
Maximus Resort****, Brno, ČR
Popis

Konference se zaměřuje na klíčové problémy dnešní energetiky, které vyplývají z technických i ekonomických potřeb energetiky a všech účastníků trhu s elektřinou. Zabývá se také výzkumnými a vývojovými aktivitami výzkumných institucí a vysokých škol.

Ke stažení

Mezinárodní indo-český vánoční workshop v oblasti jaderné fyziky, jaderného vzdělávání a měření jaderných dat (InCzechNuc2022)

Datum konání
19. 12. – 22. 12. 2022
Místo konání
Brno, Technická 3082/12, Ústav elektroenergetiky, 7.patro
Popis

Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně pořádá spolu s indickými partnerskými univerzitami první ročník mezinárodního expertního vánočního workshopu týkající se vzdělávání a výzkumu v oblasti jaderné fyziky a energetiky, zejména v oblasti měření jaderných dat. Workshop je zaměřen také na rozvoj spolupráce mezi Indickou republikou a Českou republikou v oblasti jaderné fyziky.

Kontakty

Karel Katovsky, chairman workshopu, katovsky@vut.cz

Rajnikant Makwana, zástupce chairmana workshopu, rajniipr@gmail.com

Conference leaflet

22. Mikulášské setkání české a slovenské mladé jaderné generace 2022

Datum konání
7. 12. – 9. 12. 2022
Místo konání
Brno, Technická 3082/12, Ústav elektroenergetiky, 7.patro
Popis

Mikulášské setkání je akcí Mladé generace České nukleární společnosti určené především mladým lidem studujícím či pracujícím v jaderné oblasti. Smyslem setkání je propojit mladé lidi z různých koutů České republiky a umožnit jim prezentovat jejich práci. 

Příspěvky prezentované na setkáních pochází výhradně z jaderného odvětví a jsou po každém ročníku uspořádány do sborníků, ke kterým se již od začátku přiřazují čísla ISBN.

Kontakty

mikulas.cyg@gmail.com

Peter Mičian, Peter.Mician@vutbr.cz

Kamil Števanka, Kamil.Stevanka@vutbr.cz

V případě problémů volejte

Kamil Števanka: +420 721 799 655
Peter Mičian: +420 774 542 903