Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Senzor pro měření poruchových stavů elektrických stanic funkční vzorek 2023
Travelling Salesman Problem software 2023
Deep Neural Network software 2023
Problém obchodního cestujícího software 2023
Software pro predikci nestability a sledování napěťových událostí software 2023
SW pro ovládání provozu simulátorů komplexních energetických systémů v laboratorních podmínkách software 2023
Testovací výbojová komora funkční vzorek 2022
Autoasociativní neuronová síť software 2022
Hluboká neuronová síť software 2022
TraLux SW (Transient Luxmeter software) software 2022
LIGHT SCOPE LS03 se senzorem LM03 prototyp 2022
Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky metodika schválená 2022
ISIM-r316 třífázová vztažná impedanční síť 16 A prototyp 2022
SW provozu FVE s akumulací (SPROFA) software 2022
Systém pro rychlé měření indukovaného gama a zpožděných neutronů pomocí aktivačních fólií funkční vzorek 2021
Sofware analyzující laserem generované neutronové spektrum v celém energetickém rozsahu software 2021
Výpočetní model Phebus v MELCOR software 2021
Systém pro certifikaci zdrojů elektrické energie připojovaných do elektrických sítí nízkého napětí funkční vzorek 2021
Software pro ověření souladu výrobního modulu nebo zařízení s požadavky z dat měření. TN01000007/15-V2 software 2021
Soubor rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 a jejich zařízení poloprovoz 2021