Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
SW provozu FVE s akumulací (SPROFA) software 2022
Výpočetní model Phebus v MELCOR software 2021
Systém pro certifikaci zdrojů elektrické energie připojovaných do elektrických sítí nízkého napětí funkční vzorek 2021
Software pro ověření souladu výrobního modulu nebo zařízení s požadavky z dat měření. TN01000007/15-V2 software 2021
Soubor rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 a jejich zařízení poloprovoz 2021
Software pro rozpoznání a diagnostiku poruch elektroměru na základě vyhodnocení uložených dat software 2021
SW monitor kondice distribuční soustavy software 2020
Simulátor DS pro výcvik a certifikaci personálu software 2020
Neuro File Encryptor software 2020
Software pro výpočet a vizualizaci parametrů elektrické energie ze SV software 2020
Lokátor nesymetrie software 2020
Aplikace pro zpřesnění místa poruchy u oboustranně napájeného vedení software 2020
Radiální rekonfigurace software 2020
Metodika provozu hybridních systémů - typové postupy produkt převzatý do právního předpisu nebo normy 2019
Software pro návrh stínění fúzních neutronů a neutronů s energií nad 20 MeV software 2019
Smart Grid Optimizer software 2019
Software pro vyhodnocení měřeného spektra neutronů software 2019
Chod radiální sítě software 2019
Umělá neuronová síť software 2019
Hybridní energetický systém prototyp 2019