Jak s námi spolupracovat

Jak s námi spolupracovat

Ústav elektroenergetiky dlouhodobě spolupracuje s řadou průmyslových partnerů, vzdělávacích institucí, a to jak domácích, tak i zahraničních. Pojďte s námi společně rozvíjet perspektivní a tradiční obor…

Studijní oblast

Zjistit více

Věda a výzkum

Zjistit více
Studijní oblast

Studijní oblast

Témata studentských projektů

Rádi uvítáme témata na diplomové nebo bakalářské práce z vaší společnosti. Získáte tak možnost si zároveň vytipovat vhodné kandidáty na pracovní pozice ve vaší firmě. Návrhy témat můžete posílat přímo studijnímu poradci (doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.), kde můžete získat i podrobnější informace k této oblasti.

Přednášky a semináře

Přednášky a semináře odborníků z praxe jsou u nás vždy vítány. Posluchači získají nové informace a náhled na prezentovanou problematiku. Spojte se s Ing. Lukášem Radilem, Ph.D., se kterým můžete naplánovat téma, termín i celkovou podobu akce.

Podpora výukového procesu

naši absolventi dlouhodobě prokazují velmi dobré znalosti v oboru. To se samozřejmě neobejde bez kvalitního vzdělávacího procesu a výuky v laboratořích. Přednášky ve vybraných odborných předmětech nebo podpora při pořizování unikátních zařízení a technologií do laboratoří je další z možných oblastí spolupráce. Budeme rádi, když se s námi spojíte, abychom vymysleli vhodnou formu spolupráce. V případě Vašeho zájmu o spolupráci se obraťte na vedoucího ústavu prof. Ing. Petra Tomana, Ph.D.

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Smluvní výzkum

Máme mnohaleté zkušenosti s řešením menších i velkých zakázek pro řadu našich průmyslových partnerů. V případě Vašeho zájmu o spolupráci se obraťte na vedoucího ústavu prof. Ing. Petra Tomana, Ph.D., nebo na jednotlivé vedoucí naších výzkumných laboratoří.

Společné dotační projekty

V oblasti aplikovaného výzkumu jsme partnery řady průmyslových podniků při řešení různých dotačních projektů na národní i mezinárodní úrovni ve formě velkých konsorcií. Vedoucí ústavu prof. Ing. Petr Toman, Ph.D., vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.