Jaké projekty u nás řešíme

Název projektu Druh projektu Rok zahájení řešení
One Network for Europe 2020
Experimental and simulation shielding studies of materials used in radiation protection Základní výzkum 2020
Vývoj matematického modelu výroby FVE s akumulací u odběratelů v ČR 2020
AD4HEL - Activation Detectors for High Energy Lasers: využití kvasi-offline metod pro detekci laserem generovaných neutronů Aplikovaný výzkum 2019
ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem Základní výzkum 2019
Investigation of Complex Thick Targets Neutronics for Accelerator Driven Nuclear Power Production Základní výzkum 2019
Autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť - Etapa II terénní ověření Komerční zakázka 2019
DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí 2019
Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019
Hybridní energetický systém pro řešení Smart Commercial Buildings 2019
Inteligentní energetické sítě Aplikovaný výzkum 2018
Identifikace technického řešení energetického managementu v odběrných místech s vnořenou výrobou Komerční zakázka 2018
Analýza síťových poměrů v napájecím systému měnírny SLOVALCO a.s., Žiar nad Hronom, SK, pro návrh systému sedmého agregátu s kompenzačně-filtrační jednotkou Komerční zakázka 2018
Analýza autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť Komerční zakázka 2018
Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip 2018
Inteligentní energetické sítě 2018
Certifikační zdroj s výkonovým stupněm pro malé zdroje připojované do sítí nn 2018
Bezuhlíkový hybridní energetický systém s akumulací pracující jako aktivní prvek elektrizační soustavy 2017
Vývoj kombinovaného indikátoru poruchových stavů 2014