Soubor rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 a jejich zařízení

Druh výsledku
poloprovoz
Popis

Vývoj, realizace a uvedení do provozu souboru rozvaděčů pro specializovaný testovací systém. Účelem testovacího systému je vytvoření umělé střídavé soustavy (US) nízkého napětí (NN), umožňující simulaci vybraných jevů na výstupním napětí (v US), odděleně od veřejné distribuční sítě (DS) NN, pro testování chování a odezvy střídačových výrobních modulů (VM), ale i komplexnějších systémů lokálního energetického managementu (EM) v kombinaci s bateriovými uložišti (BU) a zátěžemi. Testovací systém se předpokládá v provedení stacionárním s testováním v laboratorních podmínkách a s omezenou přemístitelností.
Primárně má být testovací systém určen pro 1-fázové nebo 3-fázové fotovoltaické VM kategorie A1 s jmenovitým výkonem na fázi 3,7 kW a 3,7 kVA a tedy nominálním třífázovým výkonem 11 kW a 11 kVA, se jmenovitým napětím 230 V 50 Hz, resp. 3x230/400 V 50 Hz. Připojení do střídavé US je potom tří-, čtyř-, nebo pěti-vodičové. Výkon dodávaný VM do US musí být spotřebován, dle požadavku regenerován do DS. Z principu BU mohou a budou pracovat i v nabíjecím módu, tedy s odběrem z US, o předpokládaném příkonu max. 3,7 kW/kVA na fázi, či 11 kW/kVA třífázově, který, pokud nebude hrazen možnou současnou výrobou VM, musí být dodán z DS. Spotřebu v US mohou dále představovat soubory řízených i neřízených zátěží, které jsou pro účely zkoušek potřebné, nebo jsou součástí testovaného komplexního EM. Uvažovaný jednotkový příkon jednotlivých zátěží připojitelných do US je rovněž 3,7 kW/kVA na fázi, či 11 kW/kVA třífázově. Předpokladem je, že jednotkový výkon/příkon všech komponent testovacího systému na rozhraní US bude omezen na 3,7 kW/kVA na fázi, res. 11 kW/kVA třífázově, konkrétně na odpovídající nominální fázový proud 16 A. Uvnitř US následně může docházet, s ohledem na výkonovou/proudovou bilanci (mezi zdroji a spotřebiči v US), i k intenzivnějším tokům, které však budou při dimenzování komponent systému omezeny - navrženy na 32 A (tepelných). Celková bilance US, z hlediska testovacího/napájecího zkušebního zdroje US, pak může být odběrová i dodávková, ale s předpokladem omezení rovněž na 16 A na fázi.

Klíčová slova
Testovací systém, FVE, RfG, PPDS