Aplikace pro zpřesnění místa poruchy u oboustranně napájeného vedení

Druh výsledku
software
Popis

Software slouží ke zpřesnění výpočtu místa poruchy s využitím navzájem nesynchronizovaných poruchových záznamů. Principem je výběr části záznamu po poruše s nejkonstatnějším průběhem a následný výpočet synchronizačního úhlu a místa poruchy s využitím programu MATLAB. Software zpracovává nesynchronizované záznamy ve formátu COMTRADE, přičemž potřebuje znát základní údaje o uvažovaném vedení, jako jsou podélná impedance, příčná admitance a délka vedení. Výstupem je hodnota synchronizačního úhlu, o který jsou měření navzájem posunutá, a vzdálenost místa poruchy.

Klíčová slova
lokalizace poruch, distanční ochrany, vedení vvn