Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů je vzájemně provázaná sestava přístrojů, která zajišťuje generovaní rušivých kolísání napětí, napájení světelných zdrojů v testovacím prostoru rušivým napětím, měření průběhu světelného toku a jeho vyhodnocení. Systém je založen na bázi virtuální instrumentace.
Hardwarová část systému se skládá z kontroléru NI-PXI s měřící kartou a generátorovou kartou, lineárního výkonového zesilovače napětí, kulového integrátoru kde je umístěn testovaný světelný zdroj a přesného fotočlánku.
Softwarová část systému je skládá ze dvou virtuálních přístrojů. Jeden je součástí objektivního flikrmetru a druhý slouží ke generování kolísání napětí, měření mezních křivek a záznamu naměřených dat.
Kolísání napětí může být vytvořeno jednak amplitudovou modulací sinusového, obdélníkového, trojúhelníkového nebo pilového průběhu, nebo superponováním meziharmonických složek do napájecího napětí. Systém nastavuje požadovaný kmitočet modulace (resp. meziharmonické složky napětí) a hloubku modulace (resp. amplitudu meziharmonické složky). Pomocí objektivního flikrmetru systém buď zaznamenává hodnotu krátkodobé míry vjemu blikání, nebo vyhledá takovou úroveň kolísání napětí, které odpovídá požadovaná krátkodobá míra vjemu blikání. Poté pokračuje na dalším kmitočtu kolísání podle předem zvoleného kroku. Takto postupuje systém zcela bezobslužně až do zvoleného maximálního kmitočtu a postupně vykresluje mezní křivku blikání.

ObrázekObrázek

 

Technické parametry:
Rozsah napájecího napětí pro světelné zdroje: 100 - 240 Vrms
Kmitočet napájecího napětí pro světelné zdroje: 50 - 60 Hz
Maximální příkon světelného zdroje: 750 VA
Maximální amplituda superponované meziharmonické složky napětí: 25 % U1rms
Maximální hloubka modulace: 50 % U1rms
Rozsah kmitočtu meziharmonických složek a kmitočtu modulace: 0.1 Hz - 2.5 kHz
Agregační interval pro měření Pst: 0.5 min. - 10 min.

Využití:
Měření mezních křivek blikání světelných zdrojů.

ObrázekObrázek
Obr. 1. Mezní křivky meziharmonických napětí 

ObrázekObrázek
Obr. 2. Mezní křivky sinusové AM

ObrázekObrázek
Obr. 3. Mezní křivky obdélníkové AM

Klíčová slova
Flicker curves of lamps
Test system
NI PXI
Voltage variation
Amplitude modulation
Phase modulation
Interharmonic components
LabView