Bakalářský program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Studijní program, který umožňuje získat kvalitní znalosti v oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie.

Absolventi studia disponují současně i přehledovými znalostmi souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využití počítačů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky. Po dokončení studia je možné pokračovat navazujícím magisterským programem Elektroenergetika.

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty