Systém pro certifikaci zdrojů elektrické energie připojovaných do elektrických sítí nízkého napětí

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Technické řešení se týká systému sloužícímu k certifikaci zdrojů elektrické energie, tzv. výrobních modulů malého výkonu, a to zejména obnovitelných zdrojů elektrické energie, které jsou určeny k připojení do elektrických sítí nízkého napětí distribuční soustavy elektrické energie.

Výsledek vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TK01020196.

Klíčová slova
certifikační zdroj
regulační zdroj
výrobní modul
obnovitelné zdroje
Smart Grids
frekvence
napětí