Chod radiální sítě

Druh výsledku
software
Popis

Podpůrná funkce optimální rekonfigurace radiální sítě rychle identifikující ztráty přenášeného výkonu daného radiálního zapojení sítě.

Interní označení: recRAD_1.0

Porovnání ztrát určených obecným a radiálním chodem sítě

Obr. 1 Porovnání ztrát určených obecným a radiálním chodem sítě

Parametry:
64-bitová aplikace spustitelná pod operačním systémem Windows 7 a vyšší. Optimalizací provedenou SW lze uspořit cca 10% ztrát sítí přenášeného výkonu

Licenční podmínky:
Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy.

Poděkování:
Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TK01020070.

TAČR

 

Klíčová slova
Optimalizace; Rekonfigurace; Radiální síť
Distribuční síť