Databáze údajů pro výpočet transportních vlastností plazmatu obloukového výboje

Druh výsledku
software
Popis

Databáze údajů pro výpočet transportních vlastností plazmatu obloukového výboje je nedílnou součástí programu pro výpočet transportních vlastností - konduktivity, tepelné vodivosti a viskozity, popř. difuzních koeficientů. Database obsahuje parametry a vlastnosti nutné pro výpočet transportních vlastností - průměry částic, parametry Lennard-Jonesova potenciálu, polarizovatelnosti neutrálních komponent. Hodnoty transportních vlastností jsou ovlivněny způsobem výpočtu srážkových integrálů dvou srážejících se komponent a pro některé dvojice komponent se vychází z publikovaných experimentálních dat průřezu přenosu momentu. Publikované hodnoty byly aproximovány funkcí a koeficienty aproximační funkce jsou nedílnou součástí databáze. Důležitou součástí výpočtu těchto vlastností je znalost složení daného plazmatického systému, proto databáze obsahuje část databáze TheCoufal (Coufal O., Sezemský P., Živný O.: Database system of thermodynamic properties of individual substances at high temperatures. J. Phys. D: Appl. Phys. 38 (2005), 1265-1274.).

Technické parametry:
Databáze zahrnuje komponenty pro výpočet těchto plazmatických systémů: argon, vzduch, dusík, směs argonu s dusíkem a SF6 v širokém rozmezí tlaků a teplot. Data pro výpočet transportních vlastností jsou pro jednotlivé plazmatický systémy uloženy ve vstupních souborech a jejich struktura je dána výpočetním programem.

Poděkování:
Databáze vznikla za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR a projektu MSM0021630516 MŠMT ČR.

Klíčová slova
srážkový integrál, transportní vlastnosti, konduktivita, tepelná vodivost, viskozita, nízkoteplotní plasma