Doktorský program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Čtyřletý doktorský studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika je zaměřen na výchovu k vědecké práci v oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky.

Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích. Absolventi získají vysoké teoretické znalosti a naučí se samostatně řešit složité vědecké a technické úkoly. Dále jsou připraven k dalšímu odbornému růstu s vysokou mírou adaptability.

Víte, že...

doktorandi mohou pracovat na zařízení v rámci centra CVVOZE?
podporujeme doktorandy ve výjezdech na zahraniční stáže?
studentům prezenčního doktorského programu je vypláceno řádné měsíční stipendium?

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty