DynMod

Druh výsledku
software
Popis

Softwarový modul umožňující dynamické modelování distribuční soustavy. Pomocí vyvinutých modelů je možné rozšířit spektrum posuzovaných parametrů připojované rozptýlené výroby.

Obrázek

Poděkování:
Autoři děkují za finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu č. LO1210 - Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (EN-PUR) a dále za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TA03020523 - Dynamický model distribuční sítě.

Klíčová slova
dynamická stabilita; rozptýlená výroba; přechodové děje; fotovoltaické elektrárny; větrné elektrárny; modely prvků DS