Informace a šablony k tvorbě závěrečných prací

Aktuální vyhlášky, pokyny a šablony k tvorbě závěrečných prací naleznete na stránkách fakulty, v sekci Pro studenty - Státní závěrečná zkouška nebo na tomto odkazu