ISIM-r316 třífázová vztažná impedanční síť 16 A

Druh výsledku
prototyp
Popis

Třífázová referenční impedanční síť ISIM-r316, která je v souladu se specifikací IEC TR 60725 pro fázový proud do 16 A, slouží k simulaci síťové impedance pro použití ve smyslu zkoušek emisí, např. dle ČSN EN 61000-3-3.
Řešení a vybavení modulu třífázové referenční impedanční sítě ISIM-r316, je navrženo pro integraci do 19“ rozváděče s připojením na výstup simulátoru 3f AC sítě (GSIM). Připojení ISIM-r316 pro vestavbu do GSIM je provedeno tak, aby je bylo možné silově a signálově odpojit a deinstalovat dle potřeby.
Vztažná impedanční síť ISIM-r316 je určena pro provoz ve vnitřním prostředí, v podmínkách odpovídajících kancelářskému či laboratornímu prostředí a není tedy určena pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo vlhké či mokré prostředí).

Klíčová slova
Referenční impedance, IEC TR 60725, testování shody
Přínos

Produkt především rozšiřuje testovací možnosti uživatele (Laboratoř čisté energetiky EG.D, a.s. v Českých Budějovicích, Laboratoř provádí ověřování souladu střídačů a chování komponent energetického managementu odběrných míst, které je vykonáváno v rámci činností provozovatele distribuční soustavy).

DETAIL:

ISIM-r316