Laboratoř elektrických sítí

Laboratoř je zaměřena na problematiku přenosu a distribuce elektrické energie a základních komponentů elektrických sítí (např. transformátory a vedení) z pohledu hodnoceni a monitorování provozních vlastností a poruchových stavů. Studenti mají možnost se seznámit se základními aspekty elektrických sítí pomocí praktických modelů. Prakticky se seznámí například s měřením ztrát a úbytku napětí, sériovou a paralelní kompenzací, monitorováním sítí a dalšími úlohami reflektující teoretické znalosti z předmětů.

V rámci této laboratoře probíhá výuka předmětů MPC-PRS Přenosové sítě a BPC-DEE Distribuce elektrické energie a jsou zde rovněž vypracovávány bakalářské a diplomové práce.

Odpovědná osoba