Laboratorní měřící set pro analýzu nízkovýkonových fotovoltaických modulů

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Funkční vzorek v podobě laboratorního měřícího setu slouží pro vyhodnocení základních primárních i sekundárních veličin fotovoltaických modulů s malými rozměry. Vyhodnocení lze realizovat pomocí měřící aplikace vytvořené v LabView. Měřící set pro analýzu nízkovýkonových fotovoltaických modulů se skládá ze tří měřících panelů, z univerzálního halogenového svítidla a z měřící aplikace. Měřící set umožňuje při analýze i modifikaci vstupních atmosférických podmínek (teplota, intenzita světelného záření). Malé fotovoltaické moduly jsou využívány v kombinaci s bateriemi jako autonomní zdroj elektrické energie s výkonem třeba jen několik jednotek wattů. Využití funkčního vzorku může přispět k realizaci optimalizovaného provozu těchto autonomních zdrojů, které využívají tyto fotovoltaické moduly.

Obrázek

 

Obrázek

Poděkování:
Laboratorní měřicí set nízkovýkonových fotovoltaických modulů vznikl za podpory Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, respektive za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0014.

Klíčová slova
Halogenový světelný zdroj
Fotovoltaický modul
Měřící panel
LabView