LIGHT SCOPE LS03 se senzorem LM03

Druh výsledku
prototyp
Popis

Přístroj LIGTH SCOPE LS03 je měřicí fotometrický systém pro záznam a automatické zpracování časového průběhu osvětlenosti. Systém je navržený na bázi virtuální instrumentace, kdy snímání světelného toku/intenzity osvětlení/svítivosti, digitalizace signálu, přenos dat do PC a vyhodnocení probíhá v reálném čase. Současně jsou data ukládána pro nezávislé vyhodnocení.
Řešení přístroje LS03 je provedeno tak, aby byl zaručen jeho bezpečný a spolehlivý provoz v souladu s jeho vlastnostmi a parametry.

Klíčová slova
Přístroj, fotometrie, luxmetr, analýza dymanického signálu, transientní záznamník, indexy blikání
Přínos

Produkt především zvyšuje kvalitu, rychlost, reprodukovatelnost a opakovatelnost testů prováděných objednatelem/uživatelem při jeho rutinních činnostech.