Lokátor nesymetrie

Druh výsledku
software
Popis

Software je určený pro detekci a lokalizaci nesymetrických stavů ve VN síti na základě změřených dat z merging unit. Software je schopen jak sám detekovat a lokalizovat místo vzniku nesymetrického provozu či poruchy, tak exportovat zpracovávaná data do externího souboru k detailnější anaýze.

Klíčová slova
nesymetrie
zpětná složka
lokalizace poruchy