LumiDISP - Luminance Distribution Processing - software pro analýzu jasových poměrů z digitální fotografie

Druh výsledku
software
Popis

Program LumiDISP tvoří první program svého druhu v České republice a je základem pro případný další rozvoj. Cílem současné verze bylo demonstrovat možnosti analýzy jasových poměrů pomocí dat pořízených z digitální fotografie. Smyslem je urychlit a zlepšit možnosti analýzy jasu v osvětlovacích soustavách, které se jinak v praxi provádějí jen velice omezeně a nebo se neprovádějí vůbec. Jas je přitom primární veličinou, která rozhoduje o kvalitě osvětlení a jeho správné rozložení je tedy velice důležité při jakékoliv zrakové činnosti.

Technické parametry:
Parametry závisí na použitém fotoaparátu a díky tomu jsou pro jednotlivé typy přístrojů velmi variabilní.
 

Obrázek  Obrázek

Poděkování:
Tento produkt vznikl za podpory projektu 102/01/D005 Grantové agentury ČR. 

Klíčová slova
Luminance
distribution analyses