LumiDISP - Luminance Distribution Processing - software pro analýzu jasových poměrů z digitální fotografie

Druh výsledku
software
Popis

LumiDISP je výpočetní software, sloužící k vyhodnocování jasu z digitální fotografie. Díky němu lze velmi jednoduše pomocí téměř libovolného digitálního fotoaparátu hodnotit rozložení jasu na měřené ploše, vytvářet jasové řezy apod. Vzhledem k odlišné spektrální citlivosti digitálních fotoaparátů od spektrální křivky normálního fotometrického pozorovatele V(?), na kterou jsou veškeré objektivní fotometrické přístroje přizpůsobeny, bylo třeba velmi výrazně změnit výpočetní algoritmy (oproti původní verzi) a přizpůsobit jeho činnost konkrétnímu dopadajícímu spektru světla. Jedině tak se dá dostatečně přesně bez hardwarové úpravy měřit a vyhodnocovat jas z digitální fotografie.

Obrázek  Obrázek

Technické parametry:
Parametry závisí na použitém fotoaparátu a díky tomu jsou pro jednotlivé typy přístrojů velmi variabilní.

Poděkování:
Tento produkt vznikl za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR a projektu MSM0021630516 MŠMT ČR

Klíčová slova
Jasová analýza
Digitální fotografie