Měřič blikání založený na detekci vrcholové hodnoty napětí

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Měřič blikání založený na detekci vrcholové hodnoty napětí je měřící přístroj pro detekci a měření rušení v napájecím napětí, které způsobuje blikání světelných zdrojů. Jeho konstrukce je odvozena ze standardního UIE/IEC měřiče blikání. V měřícím řetězci je však kvadratická demodulace vstupního signálu nahrazena detekcí půlperiodové vrcholové hodnoty. Díky tomu reaguje měřič nejen na sinusovou či pravoúhlou modulaci napětí, ale detekuje také přítomnost vysokofrekvenčních meziharmonických složek, které také mohou způsobit blikání zářivkových světelných zdrojů s elektronickým předřadníkem.
Přístroj využívá pro měření napětí platformu NI cRIO a zpracování digitalizovaného signálu je provedeno formou virtuální instrumentace v prostředí LabView.
Přístroj je vhodný pro doplnění stávající koncepce měření kolísání napětí, neboť poskytuje informaci o přítomnosti vysokofrekvenčních meziharmonických, které mohou způsobovat blikání, které avšak standardní měřič nedokáže zachytit.

ObrázekObrázek

Podrobné informace popisující měřící metodu, vývoj přístroje, jeho konstrukci a parametry jsou uvedeny v přiloženém článku.

Klíčová slova
Flikr, Měřič blikání , IEC 61000-4-15 Ed.2, Verifikace, Flicker, Flickermeter, Kolísání napětí, Meziharmonické, VPD flikrmetr, Testovací systém system, LabView