Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky

Druh výsledku
metodika schválená
Popis

Cílem je identifikovat možnosti aplikace, analyzovat a v podobě metodiky zformulovat metody a procesy prokazování a udržování souladu výroben s požadavky na připojení na základě certifikátů. Nedílnou součástí je vymezení podmíněností, vazeb, zastupitelnosti a platnosti certifikátů. Podstatou navrhované nové metodiky je stanovit/rozšířit rámec pro rutinní, spolehlivé, správné a metodicky jednoznačné sledování souladu výroben připojovaných především do sítí vn a nn DS v ČR. I když je cíleno na využití metodiky v první řadě pro výrobny v DS vn a nn, je její koncepce obecná a pojetí obecné tak, aby zahrnovala procesy a okolnosti pro připojení jak do distribučních soustav, tak i přenosové soustavy ČR.


Tato metodika byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Je výsledkem projektu TK04010060 „Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU“, Program Théta, Podprogram 1 - Výzkum ve veřejném zájmu.

Klíčová slova
RfG, výrobní moduly, sledování souladu, PPDS Příloha 4, autorizovaný certifikátor