Metodika provozu hybridních systémů - typové postupy

Druh výsledku
produkt převzatý do právního předpisu nebo normy
Popis

Předložená Metodika provozu hybridních systémů definuje tři základní provozní oblasti hybridních systémů připojovaných a provozovaných v distribuční soustavě v ČR - Doporučení pro integraci hybridních systémů, jejich provozní vlastnosti a problémové oblasti, Testovaní vlastností prvků hybridních systému (invertorů, baterií, komunikace a řízení), Doporučení pro systematické testování/ověření vlastností – revize PPDS a souvisejících norem. Předložený dokument prošel připomínkovým řízením na ČEZ Distribuce, a.s., ČK CIRED a komise PPDS.

Klíčová slova
hybridní systém
distribuční soustava
akumulace
testování invertorů
připojování zdrojů