Model Savoniovy větrné turbíny

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Zhotovený model rotoru svými parametry patří mezi rychloběžnější odporové rotory a to hlavně díky malému průměru rotoru a tím větší obvodové rychlosti. Tento rotor se proto hodí spíše v agregaci se stejnosměrným generátorem pro napájení baterií, než ve spojení se střídavým generátorem, pro který má menší točivý moment jež je dán účinnou plochou rotoru.

Jako nejvýhodnější využití Savoniova rotoru, se zdá paralelní provoz s fotovoltaickými panely pro nabíjení baterií u nízkoenergetických či pasivních domů.

Obrázek

Poděkování:
This paper contains the results of research work funded until the end of 2011 from Research Plan No. MSM0021630516 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, and by project GP102/09/P529 of the Grant Agency of the Czech Republic and was to created in Center for Research and Utilization of Renewable Energy Sources. Author gratefully acknowledge financial support from European Regional Development Fund under project No. CZ.1.05/2.1.00/01.0014.

Další informace

Klíčová slova
Savonius, turbína, rotor, vítr