Model soustrojí spalovací motor-asynchronní generátor pro statické modelování chodu v SW Dynast

Druh výsledku
software
Popis

Jedná se o počítačový model pro simulaci v prostředí DYNAST chod asynchronního generátoru se spalovacím motorem, libovolný počet válců. Tento model umožňuje zkoumat poměry při nerovnoměrném chodu spalovacího motoru, resp. chování generátoru při kývavém momentu na hřídeli spalovacího motoru.

Technické parametry:
Parametry motoru (generátoru) SIEMENS 1LG4 183 2AA
Jmenovitý výkon 22 kW
Jmenovité otáčky 2945 min-1
Účinnost 91,9 %
Cos 0,86 při 100% zatížení 0,82 při 0,75% zatížení
Jmenovitý proud 40,5 A
Jmenovitý moment 71 Nm
Moment setrvačnosti 0,068 kg.m-2.

ObrázekObrázekObrázek

Poděkování:
Tento produkt vznikl za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR a projektu MSM0021630516 MŠMT ČR.

Další informace

Klíčová slova
Spalovací motor, asynchronní generátor, simulace, Dynast