Navazující magisterský program Elektroenergetika

Elektroenergetika

Zvolíte-li navazující magisterský program Elektroenergetika, budete mít kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. V rámci odborných exkurzí budete mít přístup na výjimečná pracoviště  (JE Temelín, Dukovany, rozvodny VVN)

Po dokončení studia o vás budou mít zájem společnosti působící na trhu s energetikou a také firmy pracující v oblastech vývoje a výzkumu. Budete-li prahnout po dalších vědomostech, můžete pokračovat v doktorském studijním programu.

Víte, že...

na výuce několika Mgr. předmětů se podílejí odborníci z praxe?
více jak 60 % studentů má při Mgr. studiu zajištěné zaměstnání?
nejlepší studenti pracují na reálných projektech ústavu vč. odměny?

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty