Navazující magisterský program Elektroenergetika a komunikační technologie

Elektroenergetika a komunikační technologie

Unikátnost programu spočívá ve vhodném propojení znalostí z oblasti telekomunikací, informatiky a elektroenergetiky, kdy absolvent není pouze úzce zaměřen na jednu konkrétní oblast, ale má širší znalosti z celé oblasti informačních a komunikačních technologií i principů výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie. Díky tomu je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe a to nejen v oblasti systémů pro řízení, chránění a dispečinku zařízení elektroenergetické soustavy, ale i v širokém spektru průmyslových aplikací.

Víte, že ...

více jak 60 % studentů má při Mgr. studiu zajištěné zaměstnání?
nejlepší studenti pracují na reálných projektech ústavu vč. odměny?
na výuce několika Mgr. předmětů se podílejí odborníci z praxe?

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty