Neuro File Encryptor

Druh výsledku
software
Popis

Vyvinutý software aplikuje stochastické symetrické blokové šifrování počítačových souborů bajt po bajtu pomocí umělé neuronové sítě adaptované na autoasociativní funkci. Uvedenou adaptací se náhodně vygeneruje šifrovací klíč tvořený konfigurací sítě, tj. synaptickými vahami, který pak bude užit k šifrování, resp. dešifrování počítačového souboru spolu s užitím několika stochastických mechanismů.

Ke stažení

Výsledek vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky  v rámci projektu č. FW01010289.

Výsledek vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. FW01010289.

Klíčová slova
Umělá neuronová síť
Šifrování počítačových souborů
Kybernetická bezpečnost
Cloudové služby