Objektivní flikrmetr

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Objektivní flikrmetr je měřicí přístroj simulující odezvu průměrného pozorovatele na rušivé blikání světla za specifických pozorovacích podmínek. Jedná se o ojedinělý přístroj svou konstrukcí vycházející z konstrukce standardizovaného UIE/IEC flikrmetru (měřiče blikání), kdy je z měřícího řetězce odstraněna odezva referenční žárovky. To znamená, že výstup objektivního měřiče blikání není závislý na typu světelného zdroje, který blikající světlo produkuje. Vyvinutý přístroj měří kolísání a změny velikosti světla s využití vhodného hardwaru a zpracování signálu. Světlo je snímáno fotodiodou s fotopickým korekčním filtrem a s vestavěným transimpedančním zesilovačem s nastavitelným zesílením a šířkou pásma přenosové funkce. Následné zpracování signálu je založeno na měřící platformě NI PXI (nebo cDAQ, cRIO) s odpovídající měřící kartou a virtuální instrumentaci v prostředí LabVIEW. Pro účely verifikace funkce objektivního flikrmetru a jeho kalibraci byl dále realizován kalibrační systém.

Obrázek

 

Obrázek

Využití:
Měření odolnosti světelných zdrojů na kolísání napětí ve vztahu k rušivému vjemu blikání produkovaného světla průměrným pozorovatelem.

Technické parametry a další informace jsou uvedeny v přiložených souborech.

Další informace

Klíčová slova
Light flickermeter
Objective flickermeter
Virtual instrumentation
LabView