Pozvánka na přednášku - Měření a vyhodnocení kvality elektrické energie v přenosové soustavě