Prezentace světelné laboratoře pro studenty z Keni

V rámci International Academic Visit 2023 hostuje náš ústav studenty z Strathmore z Keni.  14 studentů má na tři dny bohatý program ve většina laboratoří UEEN. Za oblast světelné techniky jsme připravili prezentaci o měření ve světelné technice, vývoji měřicí techniky na FEKT VUT a využití elektrické energie pro osvětlování. Kolegové Jan Škoda a Filip Novák nachystali mimo jiné jedno měření v reálných podmínkách na terase a ukázkou schopností jasového analyzátoru LDA - LumiDISP.  Snímek slunečního kotouče zachycuje jasy s rozsahem do 2 miliard cd.m-2. Na snímku jsou patrné sluneční skvrny se sníženým jasem a tedy i menším vyzařováním. 

Sun luminace by LumiDISP
Sun's Luminance by LumiDISP

Foto z laboratoří - zahájeno přednáškou Petra Baxanta

Presentation

Pokračování  v laboratoři světelné techniky, měření v kulovém itegrátoru (Filip Novák)Integrating Sphere

Měření na goniofotometruDiscusion

Měření jasu slunce na terase (Filip Novák)Sun measurement

Nastavení měření (Jan Škoda, Filip Novák)Sun measurement

A společné foto.Africa and Europe togetherZa tým světelné laboratoře sepsal: Petr Baxant
Foto: Jan Škoda