Program pro výpočet konduktivity, difusních koeficientů, tepelné vodivosti a viskozity plazmatu obloukového výboje

Druh výsledku
software
Popis

Program na výpočet transportních vlastností konduktivity, difuzních koeficientů, tepelné vodivosti a viskozity vychází z kinetické teorie plynů. Použitá výpočetní metoda je založena na Chapmanově-Enskogově metodě. Ve výpočtech se předpokládá termodynamická rovnováha, popř. lokální termodynamická rovnováha. Předpoklad lokální termodynamické rovnováhy vyhovuje pro termické plazma za atmosférického tlaku a tlaky vyšší. Nedílnou součástí výpočtu transportních vlastností je výpočet srážkových integrálů dvojice srážejících se komponent a pro jejich výpočet byly použity metody: model tuhých koulí, metoda Lennard-Jonesova potenciálu, metoda polarizovatelnosti a pro některé vybrané dvojice komponent byla použita publikovaná data průřezu přenosu momentu.

Technické parametry:
Program umožňuje vypočítat transportní vlastnosti těchto plazmatických systémů: argon, dusík, vzduch, směs argonu a dusíku a SF6 v širokém rozsahu tlaků a teplot. Podrobný popis výpočetní metody je možné stáhnout zde.

Poděkování:
Databáze vznikla za podpory projektu grantové agentury ČR No. 102/06/1337 a projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM0021630516.

Klíčová slova
konduktivita, difuzní koeficient, tepelná vodivost, viskozita, transportní vlastnosti, nízkoteplotní plazma