Program pro výpočet standardních termodynamických funkcí směsí složených z diatomárních molekul

Druh výsledku
software
Popis

STF je program na výpočet standardních termodynamických funkcí látek složených z dvouatomových molekul. Algoritmus programu je založen na metodě přímé sumace popsané v [G,Z]. Základ metody spočívá ve výpočtu rotačně-vibračních hladin ze spekroskopické aproximace - modelu získaného z poruchové teorie a parametrizovaného spektroskopickými konstantami. Tyto energetické hladiny jsou nato použity k vyčíslení partiční funkce a jejích derivací.
Vstupní data pro program jsou spektroskopické konstanty ve formě jak jsou uvedeny např. ve známých tabulkách Hubera a Herzberga [H]. Kód programu byl napsán v jazyce ANSI pascal. Spustitelný soubor byl generován překladačem gpc pod linuxem. Pro podrobnější informace, kontaktujte prosím O. Živného.

Poděkování:
Tento produkt vznikl za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR.

Klíčová slova
standard thermodinamic functions
partition function
diatomic molecules