Program pro výpočet standardních termodynamických funkcí směsí složených z polyatomárních molekul

Druh výsledku
software
Popis

STF3 je program na výpočet standardních termodynamických funkcí látek složených z víceatomových molekul. Algoritmus programu je založen na přibližných metodách, jmenovitě na přiblížení harmonického oscilátoru a tuhého rotoru. Zahrnutí vyšších aproximací je formálně možné, avšak podmíněné znalostí dalších, obykle nedostupných dat (v současné verzi nefunguje správně). Jako vstupní data slouží elektronové hladiny, harmonické/fundamentální frekvence, rotační konstanty nebo rovnovážné geometrie. Bodová grupa symetrie nebo typ symetrie jsou též požadovány. Kód programu byl napsám v jazyce C. Spustitelný soubor byl generován překladačem gpc pod linuxem.
Program je k disposici na vyžádání. Pro podrobnější informace, kontaktujte prosím O. Živného.

Poděkování:
Tento produkt vznikl za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR.

Klíčová slova
standard thermodynamic functions
partition function
low-temperature plasma