Radiální rekonfigurace

Druh výsledku
software
Popis

Programový modul Radiální rekonfigurace vyhledává optimální radiální zapojení sítě vysokého napětí z pohledu jeho hospodárnosti při respektování daných provozních omezení. Optimalizační program vyhledá, z kterých napájecích transformátorů, které a jak radiálně zapojené části sítě by měly být napájeny tak, aby se zamezilo paralelnímu provozu napájecích transformátorů (každý radiální fragment sítě je napájen právě jedním transformátorem), a to při minimalizaci ztrát přenášeného výkonu.

Interní označení: SGO Radial

Parametry:
64-bitová aplikace spustitelná pod operačním systémem Windows 7 a vyšší.

Licenční podmínky:
Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy.

SGO Radial


Obr. 1 – Dialogové okno pro spuštění výpočtu optimální radiální rekonfigurace

SGO Radial
Obr. 2 – Protokol navržené optimální radiální rekonfigurace pro reálnou VN síť

SGO Radial


Obr. 3 – Navržené změny zapojení topologie sítě a úspora ztrát činného výkonu

Poděkování:
Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TK01020070.

TAČR

 

Klíčová slova
Radiální rekonfigurace; Optimalizace provozu; Vysoké napětí; Paralení provoz; Distribuční síť; Výkonové ztráty