Řídící algoritmus pro novou koncepci řešení hybridního systému

Druh výsledku
software
Popis

Základní řídicí systém pro optimální správu dostupných zdrojů s využitím energie v místě spotřeby a současně s řízením dodávky energie z/do elektrizační soustavy. Algoritmus vychází ze simulačních výsledků sestaveného energetického modelu a je testován na funkčním vzorku HS.

Klíčová slova
hybridní systém
akumulace
fotovoltaika
řízení