Řídící a měřící SW pro Flikr Simulátor

Druh výsledku
software
Popis

Ovládací SW pro simulátor určený pro demonstraci vzniku kolísání napětí časově proměnlivou zátěží a jeho šíření v napájecí síti, včetně způsobu standardizovaného měření a vyhodnocení míry vjemu blikání, které je doplněno o subjektivní a objektivní hodnocení míry vjemu blikání vyvolané odezvou vybraných světelných zdrojů.

Interní označení: FlickerSimulatorSW_V2015

Čelní panel ovládacího a měřícího SW
Čelní panel ovládacího a měřícího SW

Licenční podmínky:

Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy

Další informace

Klíčová slova
Flikr, Simulátor, SW, LabVIEW