Simulátor malého ostrovního DC PV systému

Druh výsledku
software
Popis

Simulátor je určen k výpočtu provozních parametrů malého ostrovního fotovoltaického systému.pomocí numerické simulace. Systém modeluje jednotlivé prvky: schématu: fotovoltaické moduly , DC/DC měnič, akumulátor a zátěž. Uživatel simulátoru může měnit vstupní parametry (tj. parametry každé součásti systému a provozních parametrů ) a může sledovat, jak se změní výstupní parametry ( tj. proud a napětí v klíčových bodech obvodu). Ovládání a nastavování všech prvků systému se děje v uživatelském rozhraní simulátoru.

Celý fotovoltaický systém je simulován v prostředí Multisim od National Instruments. Fotovoltaický panel simulován jako jediná dioda, reprezentovaná proudovým modelem s příslušným paralelním a sériovým odporem, který odpovídá celému panelu. Výsledná charakteristika modelované diody pak odpovídá charakteristice reálného panelu, získané pomocí normalizovaných testů. DC/DC měnič je modelován pomocí idealizovaného ekvivalentního obvodu a zahrnuje také funkci Maximum Power Point Tracking (MPPT), která slouží k efektivnímu využití fotovoltaického panelu ve spojení s akumulací energie. Akumulátor je reprezentován modelem olověné baterie, a zahrnuje skutečné nabíjecí a vybíjecí charakteristiky. Zátěž je modelována jako jednoduchý nastavitelný odpor.

Grafické uživatelské rozhraní (GUI), je sestaveno z prvků dostupných v prostředí LabVIEW. Uživatelé mají k simulátoru přístup pomocí webového rozhraní. Je zde využit webový server, který je součástí LabVIEW. Model je spuštěn na samostatném počítači, umístěném v prostorách Ústavu elektroenergetiky FEKT, VUT.

Obrázek

Poděkování:Tento projekt byl finančně podpořen z programu European Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci jako projekt CZ/11/LLP-LdV/TOI/134002 - Teaching Energy for Sustainable World (SustEner).

Klíčová slova
PV, simulator, off-grid, DC system, modelling