Skupina CVVOZE PowerLab

Hlavní výzkumné činnosti

  • Testování a diagnostika energetických zařízení, měření izolačního stavu.
  • Měření elektrických parametrů a elektrické pevnosti vzorků pevných a kapalných dielektrických materiálů.
  • Měření parametrů a diagnostika vysokonapěťových kabelů.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Funkční vzorky zkušebních zařízení a zařízení pro rozšíření možností testování na již stávajícím vybavení zkušebny.
  • Projekty naší skupiny viz. CVVOZEPowerLab