Smart Grid Optimizer

Druh výsledku
software
Popis

SW uživatelské rozhraní umožňující spouštění jednotlivých funkcí nad modelem sítě. SW integruje jednak modul „Příprava provozu sítě“, sestávající se z optimalizačních funkcí řazení zdrojů a rekonfigurace sítě, podpůrných funkcí zkratové analýzy a chodu sítě, a jednak modul „Řízení provozu sítě“, sestávající se z optimalizační funkce redispečink činného a jalového výkonu, respektive korekční funkce citlivostní analýzy činných a jalových výkonů, navrhující optimální řídící zásah.

Interní označení: SGO1.0

Parametry:
64-bitová aplikace spustitelná pod operačním systémem Windows 7 a vyšší. Optimalizací provedenou SW lze uspořit cca 20% resp. 10% výrobních nákladů resp. ztrát sítí přenášeného výkonu.

Licenční podmínky:
Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy.

Obrázek1


Obr. 1 – Dialog box spouštěcích parametrů Řazení

Obrázek2


Obr. 2 – Dialog box spouštěcích parametrů Rekonfigurace

Obrázek3


Obr. 3 – Dialog box spouštěcích parametrů Redispečink

Obrázek4


Obr. 4 – Dialog box spouštěcích parametrů Kontingence

Obrázek5


Obr. 5 – Dialog box spouštěcích parametrů Zkraty

Obrázek6


 Obr. 6 – Dialog box spouštěcích parametrů Diagnostiky

Poděkování:
Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TH02020104.

TAČR

 

Klíčová slova
Řazení zdrojů; Optimální rekonfigurace; Optimalizace výkonových toků; Citlivostní analýza; Kontingenční analýza; Zkratová analýza; Chod sítě