Smart Grid Optimizer - Příprava provozu sítě

Druh výsledku
software
Popis

Optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti.

Interní označení: SGO-PPS

Obrázek


Hlavní obrazovka SW rozhraní

Obrázek

Dialog box spouštěcích parametrů Řazení 

Obrázek


Dialog box spouštěcích parametrů Rekonfigurace

Technické parametry:
64-bitová aplikace spustitelná pod operačním systémem Windows 7 a vyšší

Licenční podmínky:
Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy.

TAČR

Program "Smart grid optimizer - Příprava provozu sítě" byl vyvinut s přispěním TA ČR v rámci projektu TH02020104.

Klíčová slova
Řazení zdrojů; Optimální rekonfigurace; Optimalizace výkonových toků; Kontingenční analýza; Zkratová analýza; Chod sítě