Smart Grid Optimizer - Příprava a řízení provozu sítě

Druh výsledku
software
Popis

SW pro optimalizaci provozu elektroenergetické inteligentní sítě "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti. SW implementuje jednak modul „Příprava provozu sítě“, sestávající se z optimalizačních funkcí řazení zdrojů a rekonfigurace sítě, podpůrných funkcí zkratové analýzy a chodu sítě, a jednak modul „Řízení provozu sítě“, sestávající se z optimalizační funkce redispečink činného a jalového výkonu, respektive korekční funkce citlivostní analýzy činných a jalových výkonů, navrhující optimální řídící zásah.

Interní označení: SGO

Parametry:
64-bitová aplikace spustitelná pod operačním systémem Windows 7 a vyšší. Program Smart Grid Optimizer provádí výpočetní analýzy nad jednopólovým modelem elektrické sítě spočívající ve výpočtu ustáleného běžného či poruchového chodu sítě včetně optimalizace provozních stavů sítě z pohledu minimalizace nákladů vyráběného či ztrát přenášeného výkonu.

Snížení provozních nákladů na vedeních prostřednictvím minimalizace ztrát přenášeného činného výkonu. Předpokládané úspory výrobních nákladů výkonu cca 20% (řazení zdrojů) a ztrát přenášeného výkonu cca 10% (rekonfigurace a redispečink).

Licenční podmínky:
Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy.

Obrázek


Obrázek 1: Hlavní obrazovka SW rozhraní

Obrázek


Obrázek 2: Dialog box spouštěcích parametrů Rekonfigurace a Redispečinku

Obrázek


Obrázek 3: záhlaví výstupních protokolů Řazení, Rekonfigurace, Redispečink P a Q 


Program "Smart grid optimizer - Příprava a řízení provozu sítě" byl vyvinut s přispěním TA ČR v rámci projektu TH02020104.

TAČR

 

 

Klíčová slova
Řazení zdrojů; Optimální rekonfigurace; Optimalizace výkonových toků; Citlivostní analýza; Kontingenční analýza; Zkratová analýza; Chod sítě