Software pro návrh stínění fúzních neutronů a neutronů s energií nad 20 MeV

Druh výsledku
software
Popis

Software slouží pro návrh biologického stínění, které lze sestavit jako sendvič ze tří různých materiálů s různými tloušťkami. Pro tuto kombinaci je následně vytvořen vstup do programu MCNP, kde dojde k výpočtu hustoty neutronového toku před a za stíněním. V programu jsou před definovány vybrané materiály, které jsou použitelné pro ochranu před neutrony různé energie. V případě potřeby lze SW rozšířit o nové materiály a jejich kombinace. SW taktéž umožňuje stanovit velikost dávkového příkonu pro případy, kdy je známý výkon zdroje neutronů. Kromě vlivu neutronů uvažuje SW i produkci sekundárního záření, které může zhoršovat radiační situaci za stíněním.
Obsah podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 obch. zák.); údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Parametry:
64-bitová aplikace spustitelná pod operačním systémem Windows 7 a vyšší.

Licenční podmínky:
Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy. Licence pro použití programu MCNP6.2 není součástí nabízeného softwaru.

jad1jad2

Poděkování:
Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TJ01000184 - Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony.

TAČR

 

Klíčová slova
Biologické stínení; MCNP; Hustota neutronového toku; Python; Ekvivalentní dávkový příkon; Radiační situace