Software pro predikci nestability a sledování napěťových událostí

Druh výsledku
software
Popis

Softwarová aplikace, která vyhodnocuje výstupy z napěťových převodníků ve formátu SV a monitoruje odchylky napětí v charakteristických bodech sítě. Na základě monitoringu napěťových událostí průběžně hodnotí stabilitu chodu distribuční sítě a predikovat nebezpečné provozní stavy.

Klíčová slova
monitoring napětí, distribuční soustava