Software pro rozpoznání a diagnostiku poruch elektroměru na základě vyhodnocení uložených dat

Druh výsledku
software
Popis

SW aplikace pro diagnostiku centrálního monitoringu elektrické energie, která pracuje na základě analýzy databáze ukládaných měřených dat ve formátu SV. Vyhodnocuje efekt výpadků a kolizí měřených dat v agregovaných hodnotách výkonů a energií a signalizuje chybnou funkci monitoringu v případě přerušení datového toku.

Tento software byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR (projekt č. TN01000007, „Národní centrum pro energetiku”).

Klíčová slova
měření elektrické energie, centrální monitoring, diagnostika měřených dat